دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

دختری مانند زهرا هیچ پیغمبر ندارد

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - دختری مانند زهرا هیچ پیغمبر ندارد

دختری مانند زهرا هیچ پیغمبر ندارد
هیچ پیغمبر شبیه فاطمه دختر ندارد

بِیْنِ مخلوقات خود حتّیٰ خداوندِ تعالیٰ
بانویی بالاتر از صدّیقه ی اطهر ندارد

ابتدای خطِ سِیْرِ آفتاب از بیتِ زهراست
آفتاب آری بجز این معبری دیگر ندارد

نی زمین چون او ندارد یاسِ خوشبویی به دامان
آسمان را هم به گَردی مثل او اختر ندارد

سوره کوثر به نام اوست در قرآن احمد
این صدف جز فاطمه در خویشتن گوهر ندارد

کوثرش خواندند تا این که هم عالم بدانند
همتَرازی مثل زهرا ساقی کوثر ندارد

نقشِ زهرا را اگر خواهی درین عالم بدانی
کِشتی خلقت بدونِ فاطمه لنگر ندارد

جز محمّد این پیام آورده ی اُمّ اَبیها
هیچ بابا دختری در نقشِ یک مادر ندارد

تا نباشد اِذنِ آن بانوی اهلِ آسمان ها
جبرئیل از زیر پایش شهپرِ خود بر ندارد

گر رضای حق طلب داری بجو اینک رضایش
هر که باشد فاطمه خشنود ازو کیفر ندارد

سِیْر کن در بِیْنِ آنچه حَیِّ سبحان آفریده
از نبیّ و حیدر و زهرا خدا بهتر ندارد

در دفاعِ از ولایت شیعه درس از او گرفته
یعنی پیش اهلِ عصیان بیم از آذر ندارد

خوش به حالش پادشاه عالم عشق است "یاسر"
روی سر جز خاک پای فاطمه افسر ندارد

محمود تاری "یاسر"

381
شعر بعدی