دانلود برنامه بحارالاشعار

داری میری خدا نگهدارت

شعر مداحی زمزمه ختم و ترحیم - داری میری خدا نگهدارت

(وفات مادر)

داری میری خدا نگهدارت
مسافرم دست علی یارت
دلم شده چند روزه بیمارت

خدا نگهدار

ببین دلم ز غصه صد چاکه
صدای نالمون تا افلاکه
«مادر»خوبمون زیر خاکه

خدا نگهدار

دارم برا تو روضه میخونم
این خونه میشه بی تو زندونم
همیشه چشم برا تو می مونم

خدا نگهدار

تموم باورم خدا حافظ

خدا حافظ مادر ، وعده و دیدار ما به قیامت.
فرزندان داغدا نمیدونم بودین بالا سر مادر یا نه؟

تموم باورم خدا حافظ
یگانه گوهرم خدا حافظ
عزیز مادرم خدا حافظ
خدا حافظ خداحافظ خداحافظ


199
شعر بعدی