دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

داده ای بال و پرم حضرت کلثوم مدد

شعر مداحی روضه حضرت ام کلثوم (س) - داده ای بال و پرم حضرت کلثوم مدد

داده ای بال و پرم حضرت کلثوم مدد
خُنَکای جگر م حضرت کلثوم مدد

به تلافی همه شب نام توشد ورد لبم
ذکر خیر سحر م حضرت کلثوم مدد

در پی قبر تو ای دخترزهرا وعلی
این دل در به در م حضرت کلثوم مدد

کوری چشم هر آنکس که جسارت به تو کرد
اسم تو بال و پرم حضرت کلثوم مدد

کار با خلق نداریم، سگ کوی توایم
سایه ات روی سر م حضرت کلثوم مدد

دخترفاطمه ای و مادر ما شده ای
به عطایت نظر م حضرت کلثوم مدد

به جهان نام شما ورد زبانم شده است
نور چشمان ترم حضرت کلثوم مدد

سود این است که حساس به نامت باشیم
بی خیال ضرر م حضرت کلثوم مدد

-آرمین غلامی (مجنون کرمانشاهی)

137
شعر بعدی