دانلود برنامه بحارالاشعار

دادم پس از تو ديگر از كف راه چاره

شعر مداحی روضه حضرت علی اصغر (ع) - دادم پس از تو ديگر از كف راه چاره

دادم پس از تو ديگر از كف راه چاره
من ماندم و يك آسمان بي ستاره

فرقي ندارد زنده باشم يا نباشم
وقتي ندارم روي دوشم شيرخواره

آغوش مادر بود روزي جايت اما
حالا سرت بر نيزه،دست آن سواره

ديگر صداي هر دوتاي ما گرفته
تو پلك بر هم ميزني من با اشاره

تو سهم آغوش خودم هستي عزيزم
آخر بغل ميگيرمت يك شب دوباره

از نيزه مي آئي كمي هم پيش مادر
تا بوسه گيرم از گلوي پاره پاره

اصغر دعا كن تا بميرم در غم تو
تا كي كنم راس تو را بر ني نظاره

محسن صرامی

124
شعر بعدی