دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

خیال کن پسری مادرش زمین بخورد

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - خیال کن پسری مادرش زمین بخورد - اشعار مداحی دهه فاطمیه

خیال کن پسری مادرش زمین بخورد
به پیش چشم ترش یاورش زمین بخورد

خدا کند که نبینی یگانه مادر تو
همین که پا شود از بسترش زمین بخورد

سر نماز قیامش چونان رکوع شود
هنوز سجده نرفته ، سرش زمین بخورد

بدا به حال مدینه که در نبود نبی
گذاشت دختر پیغمبرش زمین بخورد

اگر چه پشت در از پا نشست مادر ما
نخواست ثانیه ای حیدرش زمین بخورد

شهریار سنجری

576
شعر بعدی