دانلود برنامه بحارالاشعار

خيال كن شب و ماه تمام هم باشد

شعر مداحی روضه حضرت زینب (س) - خيال كن شب و ماه تمام هم باشد - شعر اسارت اهل بیت

خيال كن شب و ماه تمام هم باشد
به روى نيزه سر يك امام هم باشد

همیشه کوچه باریک دردسر ساز است
خدا نکرده اگر ازدحام هم باشد...

تمام شهر اسیر ابهتش گردد
اگرچه خطبه او بی کلام هم باشد

تمام کوفه شمارا شناختند و زدند
گمان مکن که علیک السلام هم باشد

میان اینهمه اوباش...اینهمه دختر...
غم مواظبت از هرکدام هم باشد

امان ازاینهمه آیینه و از این همه سنگ
اگر که جمعیتی بی مرام هم باشد

خیال کن نگران سر به نی باشی...
خیال کن همه جاپشت بام هم باشد...


درست...،!تا کمر ناقه نور بوده ولی
خیال کن که به دورش عوام هم باشد

شلوغی گذر و سنگ بام و خاکستر
در انتهای گذر بزم عام هم باشد


محمد جواد پرچمی

197
شعر بعدی