دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

خونین دلی که با تو ستمگر به سر بَرَد

شعر مداحی امام صادق (ع) - قالب روضه - خونین دلی که با تو ستمگر به سر بَرَد

روضه امام صادق (ع) 128

خونین دلی که با تو ستمگر به سر بَرَد
سر می برد، ولیک به خون جگر برد

آنجا که هیچ لب به حمایت نگشت باز
مظلوم، داوری به برِ دادگر برد

بر خانه ام اگر زدی آتش مرا چه باک
اینگونه ارث مادر خود را پسر برد

مزدور خویش را ز چه گفتی که نیمه شب
از نزد چند کودک لرزان پدر برد

کردند دست خویش به سوی خدا بلند
تا بابشان ز دست عدو جان به در برد

دیگر امید آمدن من کسی نداشت
یک تن نبود در بر آنان خبر برد

ای دادگر خدای غیور، این روا مدار
تا نام پاک مادر ما، بی پدر برد

علی انسانی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی