دانلود برنامه بحارالاشعار

خواهرت زینب رسیده در بر تو یا حسین

شعر مداحی روضه اربعین حسینی (ع) - خواهرت زینب رسیده در بر تو یا حسین - زبان حال حضرت زینب با امام حسین

خواهرت زینب رسیده در بر تو یا حسین
آمده بهر زیارت خواهر تو یا حسین

گرچه بودم دور از تو یا حسین یک اربعین
همسفر بودم به هر جا با سر تو یا حسین

در کنار رأس خونین تو ای خون خدا
بوده ام من یاور و همسنگر تو یا حسین

یادم آمد قامتت با دیدن اکبر خمید
تا که دیدی اربا اربا اکبر تو یا حسین

دیده ام با قلب سوزان و دل پر آذرم
در کنار اکبرت چشم تر تو یا حسین

دیده ام افتاده ساقی حرم بی دست و سر
در کنار علقمه سرلشکر تو یا حسین

گریه های بی صدا کردم به همراه رباب
دیده گریانم به یاد اصغر تو یا حسین

من به روی خود نیاوردم ولی خون شد دلم
ناله کردم در وداع آخر تو یا حسین

از بلندی دیده ام ای یاس خوشبوی علی
شمر دون از کین بریده حنجر تو یا حسین

روز عاشورای خونین ای گل ختم رسل
دیده ام غلتان به خون من پیکر تو یا حسین

ای برادر پیکر پاکت بدیدم بر زمین
بر روی نیزه بدیدم من سر تو یاحسین

موقع رفتن برادر با دل خون گشته ام
آمدم در قتلگه من در بر تو یا حسین

ای برادر در کنار پیکر خونین تو
گریه ها کرد از برایت دختر تو یا حسین

ای برادر در میان قتلگاه پر ز خون
سوختم من در کنار مادر تو یا حسین

ای برادر وقت رفتن از زمین کربلا
بر زمین دیدم گلان پرپر تو یا حسین

ای برادر در سفر به کوفه و شام بلا
در کنار محملم دیدم سر تو یا حسین

سوختم، آتش گرفتم ای برادر نیمه شب
دفن شد کنج خرابه دختر تو یا حسین

ای برادر بعد تو از زندگانی خسته ام
کن دعا تا که بمیرد خواهر تو یا حسین

این (رضا) عبد و غلام خواهرت زینب بود
تو کرم کردی و شد خاکِ درِ تو یا حسین

رضا یعقوبیان

406
شعر بعدی