دانلود برنامه بحارالاشعار

خدايا نخل من بي شاخ و برگ است

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - خدايا نخل من بي شاخ و برگ است - متن روضه کوچه حضرت زهرا

خدايا نخل من بي شاخ و برگ است
ببين بر شانه ام تابوت مرگ است
من از روز ازل مرثيه خوانم
غم زهرا شكسته استخوانم
الهي از فراق مرگ يارم
توان راه رفتن هم ندارم
نخواهم از پي دفن ستاره
بيايم سوي خانه من دوباره
بيا سلمان مسلماني بياموز
ابوذر سخت ايماني بياموز
شبي احوال حيدر را بگيريد
سراغ از غربت مولا بگيريد
ببين غمها به قلبم چيره گشته
كه روزم همچو شبها تيره گشته
عليم ، كن تكلم بهرم امشب
كلامي گو برايم جان زينب
ببين اعجاز لبهاي علي را
از آن اعجاز ، چشمانم شده وا
ميان عاشقان اين گشته مرسوم
ببين مظلومه اي در پيش مظلوم
ببين مستانه از جام وصالم
حلالم كن علي مظلوم عالم

شاعر:آرمین غلامی

350
شعر بعدی