دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

خدانگهدار ای ام بنین مادر

شعر مداحی شور حضرت ام البنین (س) - خدانگهدار ای ام بنین مادر

خدانگهدار ای، ام بنین مادر
قوت نمانده در، دوزانویت دلبر

-رفته ای وازغمت بی تابم ولی
استقبال توبی بی ، اومده علی
میسوزم من زغمت، یا ام البنین
بی تواین خانه شده زندانم ببین

-یا ام ا لبنین مدد-یا ام البنین(2)


---- ----------------------------

دست اجل سایه بر سرتو انداخت
دل همه عالم به سوگ توپرداخت
کاشانه شاهدبه نجوای توشده
شاهدبرغصه وآوای توشده
جان عالمی فدایت ام بنین
کرده این دلم هوایت ام بنین

-یا ام البنین مدد.یا ام البنین (2)

----------------------------------------
داغ پسرهایت تو را زپاننداخت
جهان شیعه بر نام شماپرداخت


-ازداغ حسین بی بی افتادی زپا
نوحه کرده ای بپا، بر خون خدا
جان عالمی فدایت ام بنین
(مجنون )توگشته ام ، ای بانوی دین

-یا ام البنین مدد.یا ام البنین (2)

شاعر آرمین غلامی


310
شعر بعدی