دانلود برنامه بحارالاشعار

خبر رسید ای دل روح حیات آمد

شعر مداحی سرود امام رضا (ع) - خبر رسید ای دل روح حیات آمد - متن مداحی سبک مسجدی

خبر رسید ای دل ، روح حیات آمد
ز جلوه ی توحید، تجلیات آمد
سروش غیبی با ، این نغمات آمد
رئوف طاها - خوش آمدی
خوش آمدی ، خوش آمدی

نجمه به دامانش ، جوانه ای دارد
ز رأفت احمد ، نشانه ای دارد
ز شادیش بر لب ، ترانه ای دارد
رئوف طاها - خوش آمدی
خوش آمدی ، خوش آمدی

مسیح عترت را ، بیا تماشا کن
بیا طواف این ، کعبه ی دل ها کن
سرود شادی را ، بیا تو نجوا کن
رئوف طاها - خوش آمدی
خوش آمدی ، خوش آمدی

نظر کند برما ، که رأفتی دارد
به سائلاش او، کرامتی دارد
شیعه بر آن مولا تهیتی دارد
رئوف طاها - خوش آمدی
خوش آمدی ، خوش آمدی

شمس شموس آمد، به جلوه و جاهش
فلک شده مهمان ، به نور دلخواهش
عیدی اگر خواهی، بگو به درگاهش
رئوف طاها - خوش آمدی
خوش آمدی ، خوش آمدی


سیدهاشم وفایی


197
شعر بعدی