دانلود برنامه بحارالاشعار

خبر اومده چه خبر از این بهتر

شعر مداحی سرود حضرت معصومه (س) - خبر اومده چه خبر از این بهتر

خبر اومده چه خبر از این بهتر
آقام امام کاظم شده صاحب یه دختر
کریمه ی قم خواهر سلطانه
اومده که باشه واسه ی امام رضا دلبر

بانوی عشق و وفا اومده
قبله ی اهل ولا اومده
مظهر حجب و حیا اومده


ملیکه ی قم بی بی معصومه


️بند دوم

گل و بریزید به پای گل موسی
که با قدماش میاره یه عطر خاص توی دنیا
اگه مزار مادرمون مخفی و پنهونه
حرم بی بی معصومه میده عطر و بوی مدینه الزهرا

تک گل هستی به بر اومده
کنار خورشید قمر اومده
انگاری که باز مادر اومده


ملیکه ی قم بی بی معصومه


️بند سوم

واسه دلای ناامید تویی امید
داره میدرخشه گنبدت تو قم مثه خورشید
تو منبع فیضی و سرتا پا بی بی نوری
زیر سایه ی تو تربیت میشن بی بی مراجع تقلید

ای خواهر شاه بی بی معصومه
دلبر دلخواه بی بی معصومه
عشقی بوالله بی بی معصومه


ملیکه ی قم بی بی معصومه


امیرحسین سلطانی


180
شعر بعدی