دانلود برنامه بحارالاشعار

خبرآمدکه دگربال وپری سوخته شد

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - خبرآمدکه دگربال وپری سوخته شد - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

خبرآمدکه دگربال وپری سوخته شد
وسط شعله آتش جگری سوخته شد

خبرآمدکه سری روی تنی افتاده

وای بین درودیوار بدنی افتاده

خبرآمدگل خون است روی پیرهنش

شاهداین ماجرا درکوچه هاشد حسنش

خبرآمدکه دگربال و پری سوخته شد

وسط,شعله ی آتش جگر ی سوخته شد

خبر آمدکه ز تب کردن و بیمار شدن

خسته شد فاطمه از این همه سربار شدن

خبرآمدکه تنی سوخت و تب دار شده

خسته ازخستگی و دست به دیوار شده

خبرآمدکه دگرشانه ز دستش افتاد ،

خبرآمدکه همه هست علی رفت به باد

خبرآمدکه دگر آب شده بال و تنش

مثل تصویر شده جمله تمام بدنش

کن حلالش به جزاین حرف نباشد " سخنش

بایدآماده کندبهرتوتنها کفنیش

خبرآمدنیمه شب دفن شده یاس نبی

شده درخاک گل باغ پراحساس نبی

آرمین غلامی

381
شعر بعدی