دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

حيدر رسيده موسم جداييمون

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمینه - حيدر رسيده موسم جداييمون - اشعار مداحی دهه فاطمیه

زمینه حضرت زهرا (س) 334

حيدر، رسيده موسم جداييمون
ببين شده چشام يه کاسه خون
دنيا براي من شده زندون
وقتي ، کبودي صورتمو ديدي
بگو که از حسن چي پرسيدي
که هر چي شد تو کوچه فهميدي
بگم بدوني ، گل تو با هجوم وحشيونه پژمرد
بيا که همسرت تو کوچه‌ها کتک خورد
ببين که محسنت هنوز نيومده مرد
مادر (مرو مرو مرو مرو مادر3)
*****

حيدر، نگاهي به زخماي بازوم کن
يه پارچه اي پهن روي پهلوم کن
زينب و مجتبي رو آروم کن
حيدر ، نشد برا محسن بابا شي
بايد که بعد از اين تو تنها شي
مراقب حسين من باشي
ز درد پهلو ، نمي تونم حسينمو بغل بگيرم
دعام اينه خدا کنه که زود بميرم
از اين که رو ميگيرم از تو سر به زيرم
مادر (مرو مرو مرو مرو مادر3)
*****
بابا ، اونا که گفتن پاي دين هستن
طناب به دست مرتضي بستن
پهلوي دخترت رو بشکستن
بابا ، غصه و غم شد رو سرم آوار
من بودم و يه لشگر از اشرار
گذاشتنم بين در و ديوار
نبودي بابا ، ببيني دشمناي دين چقدر پليدن
حسين و زينب و حسن داشتن ميديدن
جلو چشام علي رو رو زمين کشيدن
مادر (مرو مرو مرو مرو مادر3)


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی