دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

حضرت هادی تویی ارباب عشق

شعر مداحی روضه امام هادی (ع) - حضرت هادی تویی ارباب عشق

حضرت هادی تویی ارباب عشق
جلوه ای از روی تو مهتاب عشق
ایکه خورشیدی به رنگ فاطمه
نام نکویت به لبهازمزمه
روی توآیینه ی حیدرنما
ای علی چارم ای شمس ولا
در رگ توخون حیدرجاری است
حرف توچون تیغ حیدرکاری است
انبیامحوتماشایت شده
جمله عالم مست وشیدایت شده
لاله ی باغ جوادی ای امام
بوده حرفت برهمه حسن ختام
قطره قطره آب شدشمع دلت
زهرکینه شعله زدبرحاصلت
لاله هاپژمرده شددرماتمت
چشم عالم جمله گریان غمت
شدگل عمرت خزان ازباده کین
گشتی از زهرجفانقش زمین
زهرکین عمره توراکرده تمام
درغریبی جان سپردی ای امام
شعله زدزهرستم برپیکرت
سوخت از زهرجفابال وپرت
میرودازاین جهان ارباب ما
شدامام عسکری.صاحب عزا
درمیان سامره غوغا شده
گوییابرپاغمی عظما شده
دست دشمن زدشرربرآن پری
دیده گریانه پدر .شدعسکری
ازدوچشمش اشک غم جوشیده است
برتن بابا .کفن پوشیده است

شعر.آرمین غلامی
(مجنون)ازکرمانشاه

232
شعر بعدی