دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

مجتبايم من تنهاترين سردار

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب نوحه - مجتبايم من تنهاترين سردار - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، متن روضه کوچه حضرت زهرا

نوحه حضرت زهرا (س) 395

مجتبايم من تنهاترين سردار«2»
ماجرا رو از من بشنويد اين بار
گر چه من بودم تنهاي تنها
درد من اين نيست اي سينه زنها
خواهرم شاگرد درس طاقت من
ريشه داره از قديما غربت من
من شدم آيينه دار صبر مادر
راز دار کوچه ها تا قبر مادر
او که با زهرا بوده منم«2»
شاهد کوچه من حسنم«2»

[حسن غريب فاطمه]

(دوباره ياد قديما افتادم«2»
غروب کوچه نميره از يادم)«2»
سايه ي مادر روي سرم بود
دست من تو دست مادرم بود
يدفعه ميون کوچمونو ديدم
سرخي غروب آسمونو ديدم
ماه اومد بالا و سرخ و آتشين شد
شب رسيد و مادرم نقش زمين شد
روي خاکها بارون مي باريد
از در و ديوار خون مي باريد«2»

[حسن غريب فاطمه]

(چي کشيدم من کسي نميدونه«2»
پاشو مادر جون بيا بريم خونه)«2»
خصم تا دست فدک نداره
يه زن تنها کتک نداره
(دست مادر و گرفتم و دويدم
هرچي رفتم به خونه نميرسيدم)«2»
زخمهاي روي تنش وا شد دوباره
الهي خدا برا هيچکي نياره
(هي مي گفت خونه کدوم وره
حسنم بابا در خطره«2»)

[حسن غريب فاطمه]


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی