دانلود برنامه بحارالاشعار

حُسن شرح خصائل حسن است

شعر مداحی مدح امام حسن (ع) - حُسن شرح خصائل حسن است

حُسن، شرح خصائل حسن است
ماه؛ عکس شمایل حسن است
چون کرم لطف کامل حسن است
هرکه شاه است سائل حسن است

با حسن من نمانده‌ام تنها
پس نماندم به‌وقت غم تنها
او کریم است؟ نه، کرم تنها
کار خدام منزل حسن است

شد نثارش درود هر شیعه
صلح او شد به سود هر شیعه
شک‌ندارم وجود هر شیعه
همه از باقی گِل حسن است

در معانی و در بیان خدا
شد زبان حسن زبان خدا
معجزات پیمبران خدا
قطره‌ای از فضائل حسن است

در کرامت به شهرت غایی
تا رسیده به عالم آرایی
تازه گفتند؛ حاتم طایی
از گدایان کاهل حسن است

این نه تنها کلام من باشد
حرف ما حرف پنج‌تن باشد
قبله جایی‌ست که حسن باشد
کعبه هم سخت مایل حسن است

هرکه آمد به عرصه‌ی پیکار
در نهایت گذاشت پا به فرار
چاره‌ی‌فتنه‌ی‌جمل این‌بار
حکمی از تیغ عادل حسن است

هرکسی باحسن در افتاده
نسل او تا ابد ور افتاده
هرچه برخاک پیکر افتاده
بر سرش مهر باطل حسن است

کاردشمن مقابلش شد لنگ
سرشان بعد مرگ خورد به سنگ
آخرکار هرکسی در جنگ
سجده‌کردن مقابل حسن است

خوش‌به‌حال وصال و اشعارش
که به عشق تو بسته شد بارش
فاطمه می‌شود خریدارش
شاعری را که مقبل حسن است

گرچه از دوستان محن دارد
در دلش غصه‌ای کهن دارد
در نمازش زره به تن دارد
"غربت" اوج مقاتل حسن است

از زمانه چه‌زود سیرشده
بی‌سبب نیست گوشه‌گیر شده
درجوانی اگر که پیر شده
داغ یک کوچه دردل حسن است

در مدینه غریب بود ولی...
درد او بی‌طبیب بود ولی...
همسرش نانجیب بود ولی...
در و دیوار قاتل حسن است

شاعر: مجتبی خرسندی

76
شعر بعدی