دانلود برنامه بحارالاشعار

حرم آمدم بال اهریمنم ریخت

شعر مداحی مناجات امام رضا (ع) - حرم آمدم بال اهریمنم ریخت

حرم آمدم، بال اهریمنم ریخت
به آیینه کاری رسیدم، منم ریخت

به حِرز نگاه از سرِ راه برداشت
بلایی که در پیش پا، دشمنم ریخت

امان داد بر روسیاهی چنان من!
گل یاس در گوشه ی مأمنم ریخت

تکاندم دَمِ حوض پیراهنم را
زرافشان فردوس، پیرامَنم ریخت

دو سه شاخه لبخند تقدیم کردم
دو سه باغِ گلْ فیض در دامنم ریخت

مرا جلوه بخشید از فیض کویش
کمی برکتِ عشق در خرمنم ریخت

شدم مُحرم حضرتش پیش ایوان!
دو سه قطره ی شوق بر دامنم ریخت

سید روح الله مؤید

42
شعر بعدی