دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

حالا که به تو رسیدم دیگه گریه بسه

شعر مداحی حضرت رقیه (س) - قالب زمینه - حالا که به تو رسیدم دیگه گریه بسه

زمینه حضرت رقیه (س) 584

حالا که به تو رسیدم، دیگه گریه بسه
حالا که بابامو دیدم، دیگه گریه بسه

آبله‌ی‌دست‌وپام‌بمونه،زخمای‌روی‌لبام‌بمونه
گله‌ندارم‌بشرط‌ این‌که،دیگه‌کنارم‌بابام‌بمونه

من ‌نمیگم، تو بگو که درد و دل‌های تو بیشتره
من نمیگم، تو بگو چرا موهات پر از خاکستره

فدای سرت، همۀ زخمام
بمیرم برا، زخمای بابام
....................................................
شب بی‌کسی سر اومد، دیگه گریه بسه
بابایی که با سر اومد، دیگه گریه بسه

روضه‌های‌شهرشام‌بمونه،کبودی‌گونه‌هام‌بمونه
گله‌ندارم‌بشرط ‌اینکه،دیگه‌کنارم‌بابام‌بمونه

من نمیگم، تو بگو کی موهای سرت رو کشیده
من نمیگم، تو بگو چرا سرت بوی تنور میده

فدای سرت، تموم دردام
بمیرم برا، زخمای بابام
....................................................
حالا که رسیده مهمون، دیگه گریه بسه
من خوب خوبم باباجون، دیگه گریه بسه

طعنه‌های‌پشت‌بام‌بمونه، بازارا و ازدحام بمونه
گله‌ندارم‌بشرط ‌اینکه،دیگه‌کنارم‌بابام‌بمونه

من‌نمیگم،تو‌بگوباباکجابودی‌این‌دوسه‌روز
من نمیگم، تو بگو چرا لب تو خونیه هنوز

فدای سرت سفیده موهام
بمیرم برا زخمای بابام

حمید رمی


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی