دانلود برنامه بحارالاشعار

حاجیان جمعند دور هم همه

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - حاجیان جمعند دور هم همه - کاروان امام حسین از مکه تا کربلا

حاجیان جمعند دور هم همه
پس کجا رفته حسین فاطمه

اوست صحرای بلا قربانگهش
بلکه هفتادودو قربان همرهش

او به جای موی سر، سر می دهد
قاسم و عباس و اکبر می دهد

حج او داغ جوانان دیدن است
دور نعش اکبرش گردیدن است

مسلخ او خاک گرم کربلاست
موقف او زیر سمّ اسب هاست

سعی حج او صفا با خنجر است
مروه اش قبر علی اصغر است

کعبه اش خون، زمزمش اشک شب است
در فقایش ناله های زینب است

او رود حجّی که قربانش کنند
در یم خون سنگ بارانش کنند

سجده اش از صدر زین افتادن است
بوسه از حنجر به خنجر دادن است

تا کند در موج خون با حق صفا
سر دهد بر دوست اما از قفا

تا قیامت حج از او بر پاستی
چشم (میثم) در غمش دریاستی

غلامرضا سازگار

548
شعر بعدی