دانلود برنامه بحارالاشعار

جوانی آمده تا زینت وطن بشود

شعر مداحی میلاد حضرت علی اکبر (ع) - جوانی آمده تا زینت وطن بشود

جوانی آمده تا زینت وطن بشود
برای آل عبا بلبل چمن بشود

همان اجابت شوق پدر به پیغمبر
همان که آمده مجموع پنج تن بشود

همان که خُلق عظیم پیمبری ، تنها
برای قامت او خواست پیرهن بشود

همان که شعلۀ بخشش به خانه اش افروخت
که در سخاوت هم دومین حسن بشود

کسی که منطق او منطق پیمبر شد
به جز حسین و خدا با که هم سخن بشود؟

علی است ، گرچه نبی وار رحمت خَلق است
نبی است ، گرچه علی وار بت شکن بشود

اگر به وقت شهادت دلش قرار نداشت
قرار بود که فارغ از انجمن بشود

**
خدا کند که نیاید که این جوان روزی
به پیش چشم پدر پاره‌ پاره تن بشود

و یا اگر که تنش پاره شد ، مباد آن که
برای پیکر او یک عبا کفن بشود

و یا اگر که عبا هم کفن شود ، پدرش
مباد آن که گرفتار بد دهن بشود

سید علی احمدی

209
شعر بعدی