دانلود برنامه بحارالاشعار

جهان با اشتیاقی لم یزل میگفت یازینب

شعر مداحی میلاد حضرت زینب (س) - جهان با اشتیاقی لم یزل میگفت یازینب

جهان با اشتیاقی لم یزل میگفت یازینب(س)
خدا در خلقتِ صبحِ ازل میگفت یازینب(س)

پیمبر(ص) با خبر بود از قیامش، پس به هنگام ِ
زمین افتادنِ لات و هبل میگفت یازینب(س)

علی(ع) طاقت نمی آورد یک ثانیه بی زهرا(س)
نیفتد تا که در عشقش خلل میگفت یازینب(س)

نوازشهای گرم و مادرانه کارِ زهرا(س) بود
فقط با نیّتِ خیرالعمل میگفت یازینب(س)

برای حسّ آرامش وَ رفع خستگی هایش
در آغوشَش گرفت و بی مثل میگفت یازینب(س)

زمین زد مرکبِ مکاره را با برقِ شمشیرش
حسن(ع)ازبسکه درجنگ جمل میگفت یازینب(س)

تمام عمر زینب(س) عاشقش بود و حسینش(ع)هم
حلاوت بخش؛ با طعم عسل میگفت یازینب(س)

نشست آرام هر شب در پناهِ چادرش خورشید
همینکه ماه در گوش زُحل میگفت یازینب(س)

یقین دارم که جان بر استخوانِ مرده برمیگشت
اگر یکبار مأمورِ اجل میگفت یازینب(س)!

مرضیه عاطفی

181
شعر بعدی