دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

جز محبت بر تو دستاویز نیست

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - جز محبت بر تو دستاویز نیست

جز محبت بر تو دستاویز نیست
بی تو محشر روز رستاخیز نیست
ای که در محشر پناه عالمی
تا تو را دارم ندارم من غمی
ای که عالم شد گواه غربتت
کی شود پیدا مزار و تربتت
ای نفسهایت مسیحای علی
ایکه نامت ذکر شبهای علی
ایکه عمرت برتر از ارض و سما
نام تو بر سر در عرش خدا
ای که دل بردی تو از اهل نظر
شد خدا هم از سجودت مفتخر
فضه ات کار د و صد موسی کند
خاک پایت معجز عیسی کند
سینه ات گردیده جنت بر علی
خم شود بوسد دو دستانت نبی
ای که عیسی از تو صاحب دم شده
حضرت آدم ز تو آدم شده

شاعر:آرمین غلامی
مجنون ڪرمانشاهی

236
شعر بعدی