دانلود برنامه بحارالاشعار

جبریل شنید از تو برای خبر آمد

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - جبریل شنید از تو برای خبر آمد

جبریل شنید از تو برای خبر آمد
پر سوخت و پر ریخت و بی بال و پر آمد

می خواست بگوید که خدا داخل کعبه است
دیوار ترک خورد و خبر زودتر آمد

بتخانه فرو ریخت و میخانه بنا شد
از میکده ساقی سر کوی و گذر آمد

ای عشق بفرما قدمت روی سر ما
خاکیم و از این شاد که ما را پدر آمد

میخانه نه آن است که گفتند و شنیدیم
میخانه از اطراف ضریح تو برآمد

با عشق تو بر نقره زدم بوسه و دیدم
از جای لبم خوشه انگور درآمد

محراب به محراب پی قبله دویدم
ایوان طلاکوب توام در نظر آمد

میخواستم از مدح تو چیزی بنویسم
یک واژه نگفتم من و عمرم به سرآمد

آیات خدا را همه در شور تو دیدم
هر آیه که خواندم به لبم نیشکر آمد

با اشک وضو کردم و قرآن که گشودم
بدخواه تو در آیه فقط کور و کر آمد

این دل شده مؤمن به علیّاً ولی اللّه
طاهر شده باطن به علیّاً ولی اللّه

ممنون پدر مادر خویشم که درونم
مؤمن شده هر ژن به علیّاً ولی اللّه

بیچاره و بدبخت و ذلیل است به قرآن
هرکس شده خائن به علیّاً ولی اللّه

اصلاح شد و سمت علی شد متمایل
هر نامتقارن به علیّاً ولی اللّه

خوردند محک اول خلقت شب قالوا
انس و ملک و جن به علیّاً ولی اللّه

ذوق است ولی معتقدم اینکه فرو ریخت
ایوان مدائن به علیّاً ولی اللّه

ایرانیم و معتقدم ضامن آهو
ما را شده ضامن به علیّاً ولی اللّه

هنگام نماز است ببینید که برخاست
فریادِ مؤذّن به علیّاً ولی اللّه

محسن ناصحی

252
شعر بعدی