دانلود برنامه بحارالاشعار

جایی که هست عرض ارادت به راحتی

شعر مداحی مدح امام حسن (ع) - جایی که هست عرض ارادت به راحتی

جایی که هست عرض ارادت به راحتی
باز است در بروی رعیت به راحتی

لب وا نکرده میدهد او حاجت مرا
پس میروم بدون خجالت به راحتی

نگذاشته که لنگ بمانم تمام عمر
این است رسم اهل سخاوت به راحتی

با خرده نان سفره او عشق میکنم
وقتی که هست منشا برکت به راحتی

من با حسن با شاهی دنیا رسیده ام
آقا شدم ز دولت حضرت به راحتی

یا محسن بحق حسن کار من گرفت
گفتم حسن رسید اجابت به راحتی

جنت تمام،جلوه این قبر خاکی است
بین بقیع رو شده جنت براحتی

در اصل کربلا حرم دوامام ماست
عطر حسن رسیده ز تربت به راحتی

زیر عبا زره به تنش داشت در نماز
در مجتباست معنی غربت به راحتی

پوریا هاشمی

258
شعر بعدی