دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

تو چه کردی که به دلهای همه جا داری

شعر مداحی پیامبر اکرم (ص) - قالب میلاد - تو چه کردی که به دلهای همه جا داری

میلاد پیامبر اکرم (ص) 436

تو چه کردی که به دلهای همه جا داری
بی نظیری و مگر مثل خودت تا داری

عرش هم جات نبوده به خدا وقتی که
جا درون دل صدیقه ی کبری داری

تو همان معجزه عشق خدا هستی که
گنبدی منحصر و فوق تماشا داری

مست میخانه چشمت شده مجنون علی
ساقی میکده ای باده ی اعلا داری

قلم از وصف کمالات تو عاجز مانده
ای که کلیه ی اوصاف خدا را داری

تو از افلاک رسیدی بشوی جان همه
ای که در دلبری از ما ید طولی داری

عاشقان تو به لب زمزمه دارند چنین
آن چه خوبان همه دارند تو تنها داری

عشق را بنده ی عشقی ازلی کردی تو
همه را مست خداوند و علی کردی تو...

محمد حبیب زاده

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی