دانلود برنامه بحارالاشعار

تو همسر مولایی تو مادر عباسی

شعر مداحی نوحه حضرت ام البنین (س) - تو همسر مولایی تو مادر عباسی - شعر به سبک سنتی

تو همسر مولایی(تو مادر عباسی)۲
چون فاطمه ی زهرا(خوشبو چو گل یاسی)۲
همسر حیدر و ام البنینی
با فرزندان خود حامی دینی
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

در خانه ی خیر الناس(گفتی که کنیز هستی)۲
در نزد گل احمد(فردا تو عزیز هستی)۲
با امیرالمؤمنین همنشینی
چون زهرا بر شیعه حبل المتینی
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

ای نور دل حیدر(ای همسر خیر الناس)۲
در راه خدا دادی(گل هایی چنان عباس)۲
با گل هایت دین را یاری نمودی
اشک از دیدگانت جاری نمودی
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

ای نور دل حیدر(قبرت به بقیع باشد)۲
چون فاطمه ی اطهر(قدر تو رفیع باشد)۲
از قبر خاکی ات غربتت معلوم
هستی چون فاطمه بانو تو مظلوم
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

با یاد گل زهرا(از غصه تو پژمردی)۲
از داغ عزیزانت(چه خون دلی خوردی)۲
با داغ گلانت ام الشهیدی
فردا نزد زهرا تو روسپیدی
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

با سوز دلت بانو(ای مادر با تقوا)۲
رفتی به سوی جنت(راحت شدی از غم ها)۲
مدینه در غمت ماتمسرا شد
از سوز داغ تو کرب و بلا شد
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

بشنیده ای از زینب(افتاده علی بر خاک)۲
از روی فرس افتاد(شد نقش زمین صد چاک)۲
تا که شد با تن اکبر رو به رو
آمد بابایش با کنده ی زانو
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

بشنیده ای عباست(سر لشکر آزاده)۲
با دست جدا گشته(در علقمه جان داده)۲
قامت حسین از داغ او خم شد
در کنار بدن صبر او کم شد
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

بشنیده ای عباست(داده همه هستش را)۲
در راه خدا داده(چشم و سر و دستش را)۲
تا که عباست در علقمه افتاد
چشم پر خونش بر فاطمه افتاد
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

در کرب و بلا بانو(گل های تو را چیدند)۲
بر اشک حسین بانو(از کین همه خندیدند)۲
از داغ عباست خون شد جگرش
در کنار بدن خم شد کمرش
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

بشنیده ای از زینب(سوز غم آل الله)۲
در کرب و بلای خون(جان دادن ثار الله)۲
بشنیدی حرمت او را دریدند
سر پاکش را از قفا بریدند
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

بشنیده ای از زینب(شمر لعین از کینه)۲
با چکمه ی خود نامرد(بنشسته روی سینه)۲
نانجیب از ستم خنجر کشیده
رأس فرزند زهرا را بریده
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

بشنیدی عدو از کین(آتش زده بر خیمه)۲
در پیش روی زینب(سر را زده بر نیزه)۲
شنیدی یتیمان را ظالمانه
بعد از حسین زدند با تازیانه
یا حیدر یا حیدر آجرک الله۲

حاج رضا یعقوبیان


350
شعر بعدی