دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

تو مدینه گل از گل واشد

شعر مداحی سرود حضرت زهرا (س) - تو مدینه گل از گل واشد

تو مدینه گل از گل واشد
تا خدیجه مادر زهرا شد( 2)
جای بارون ملک میباره
که عزیز عالمه بابا شد
دلم مجنونه پر از احساسه
هوا خوشبو از عطرگلای یاسه(2)
تمام اهل حرم خوشحالن
اونیکه عیدی به ما میده عباسه

مدد یا زهرا
سیدتی یا زهرا

اره امشب شب لبخنده
عیدی مال اونه که میخنده
هرکی الان در این خونه ست
بار کل سالشو میبنده
خدا میدونه چقد خوشحالم
که نام زهرا ذکر شروع سالم
الهی باشه تو این سال نو
دعای مادر محول الاحوالم

مدد یا زهرا
سیدتی یا زهرا

اره امشب شب لبخنده
عیدی مال اونه که میخنده
هرکی الان.در این خونه ست
بار کل سالشو میبنده
خدا میدونه چقد خوشحالم
که نام زهرا ذکر شروع ساله
الهی باشه تو این سال نو
دعای مادر محول الحوالم

مدد یا زهرا
سیدتی یا زهرا

تا همیشه به یادت باشه
که نزاری مادرت تنها شه
همین امشب برو پابوسش
که بهشت غبار زیر پاشه
همیشه خورشید،توی چشماش بود
گلهای لبخند غنچه لبهاش بوده
اگر امروزم ،حسینی هستی
همه.تقصیر،سوز نفسهاش بوده

مدد یا زهرا
سیدتی یا زهرا

تو مدینه گل از گل وا شد
تا خدیجه مادر زهرا شد
جای بارون ملک میباره
که عزیز عالمه بابا شد
دلم مجنونه ،پر از احساسه
هوا خوشبو از عطر گل یاسه
تمام اهل حرم خوشحالن
اونیکه عیدی میده عباسه

مدد یا زهرا
سیدتی یا زهرا......
شاعر یاسر احسانی


649
شعر بعدی