دانلود برنامه بحارالاشعار

تو شام پر بلا سهم من از عشقت اسارت شد

شعر مداحی زمزمه حضرت زینب (س) - تو شام پر بلا سهم من از عشقت اسارت شد - شعر اسارت اهل بیت ، اشعار ورود اسرا به شام ، متن شعر دروازه شام

به سبک
(یه چشمم کاسه اشک و )

تو شام پر بلا سهم من از عشقت اسارت شد
چقد اینجا به ناموست اهانت شد جسارت شد
پای دروازه ی ساعات سه روز مارو دادن آزار
چقد خون به دلم کردن میون کوچه و بازار
خودم دیدم که چند دفعه سرت از نیزه ها افتاد
همه جا ازدحام بود و به زیر دست وپا افتاد

امون از شام امون از شام امون از شام امون از شام

...........

محله ی یهودیها زدم ناله بیا مادر
بازم شعله بازم آتیش بازم دود بود و خاکستر
چقد دشمن چقد کینه چقد دادن ما رو زجرو
میخواستن تا بگیرن انتقام خیبر وبدرو
چقد بی رحمن اینها که به اشک ما میخندیدن
به دور محمل زینب میچرخیدن میرقصیدن

..........

تو بزم می چقد دشمن به ما زخم زبون میزد
تو قرآن خوندی اما به لبت با خیزرون میزد
مدینه شهر پیغمبر همش حرف از عزیزی بود
ولی اینجا تو شهر شام چرا حرف از کنیزی بود
چقد طعنه زدن اینجا تا من رو جون به لب کردن
چش عباسو دور دیدن چقد بابامو سب کردن

مرتضی کربلایی


355
شعر بعدی