دانلود برنامه بحارالاشعار

تو سینم یه دنیا غم دارم

شعر مداحی شور امام کاظم (ع) - تو سینم یه دنیا غم دارم

واویلا واویلا واویلا
بند اول:
تو سینم یه دنیا غم دارم
سر رو خاک زندون میذارم
خیلی سندی میده آزارم
شده تازیونه افطارم

چقد ظلم بی حد وای مادر
به تو حرف بد زد وای مادر
منو خیلی بد زد وای مادر
به پهلوم لگد زد وای مادر

بند دوم:
اگرچه پریشون احوالم
اگرچه تو غربت مینالم
اگرچه شکسته شد بالم
ولی من به یاد گودالم

حسینو غریب گیر آوردن
روی نیزه سرش رو بردن
دل خواهرش رو آزردن
چقد بچه هاش سیلی خوردن

بند سوم:
اسیر دست این صیادم
رسد تا آسمان فریادم
یاد شام بلا افتادم
به یاد غربت سجادم

زینب و شهر شام واویلا
بین بزم حرام واویلا
کوچه و ازدحام واویلا
سنگه از روی بام واویلا

مرتضی کربلایی


263
شعر بعدی