دانلود برنامه بحارالاشعار

تو آن ماهی که ماهی گفت بعد از دیدنت ماهی

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - تو آن ماهی که ماهی گفت بعد از دیدنت ماهی

تو آن ماهی که ماهی گفت بعد از دیدنت: ما هی؟
که در ماهیتت مانده‌ست، ماهی از پیِ ماهی

نه دندان است ای کان ملاحت! کآنچه میدانم
صفی از یوسف است و برده داری بر سرِ چاهی

اگر دستی برآری میوه از عرش خدا افتد
خطا گفت آنکه گفت ای سرو! داری قدّ کوتاهی

نگاهت خطبه میخواند دو نقطه، این چه اعجاز است
بزن با پلکِ خود شرحی بر این ایجاز، گهگاهی

بحیرا سرّ مطلب را نمیداند، مسیحا دم!
که گردد ابر رحمت گر برآری بی هوا آهی

براق از برق لبخند تو می آید، تبسّم کن
نمی ماند اگر لب تر کنی تا عرش حق راهی

تو را تخت خلافت قاب قوسین است و میدانم
که دنیای دنی را پیشِ أو ادنی نمیخواهی

مسعود یوسف پور

95
شعر بعدی