دانلود برنامه بحارالاشعار

تويى به باغ ولايت گل بهار رقيه

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - تويى به باغ ولايت گل بهار رقيه

تويى به باغ ولايت گل بهار ، رقيه
كبود صورت ماهت بنفشه زار ، رقيه

كتاب كرببلا را كه خود تو حسن ختامى
حديث مرگ تو بخشيده اعتبار ، رقيه

خراب ، كاخ يزيد از شرار آه تو اما
بناى دولت عشق تو برقرار ، رقيه

اگر چه در غم بابا تو بيقرارترينى
قرار خاطر دلهاى بيقرار ، رقيه

دل كويرى من حسرت نگاه تو دارد
ز ابر لطف ، کمى بر سرم ببار ، رقيه

حسين ، فاطمه را در نگاه گرم تو می ديد
به قاب چشم تو شد بوسه‏ اش نثار ، رقيه

سه ساله وارث زهرا به درد و داغ و مصيبت
خرابه بود و تو و داغ بيشمار ، رقيه

کمیل کاشانی

301
شعر بعدی