دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

توئی علامه ساز مکتب ما

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - توئی علامه ساز مکتب ما

توئی علامه ساز مکتب ما
توئی آموزگار کل دنیا
سما هم خاکسارت گشته زهرا
فقط حیدر شعارت گشته زهرا
تو هستی ترجمان حق پرستی
تو هستی جلوه جذاب هستی
تو هستی شاهکار آفرینش
ملک بر درگهت گردد گزینش
هزاران عیسی مریم غلامت
که باشد برتر از حوا مقامت
همان زهرا که طاووس جنان است
که نامش افتخار شیعیان است
تو داری از پیمبر یادگاری
جهان را بهترین آموزگاری
توئی چشم و چراغ هر دو عالم
تویی گنجینه ای از سر خاتم
تو هستی روح حيدر، جان حیدر
توئی عهد و توئی پیمان حیدر
تو ای زهرا زمینی و زماني
تو ای زهرا حدیث قدسياني
توئي راز هزاران راز هستی
توئی خود برترین اعجاز هستی
تو هستی یادبود ماندنی ها
توئی تنها کتاب خواندنی ها

شاعر:آرمین غلامی
مجنون ڪرمانشاهی

209
شعر بعدی