دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

تمام عمر خود را در حصار بی کسی بودی

شعر مداحی امام عسکری (ع) - قالب روضه - تمام عمر خود را در حصار بی کسی بودی

روضه امام عسکری (ع) 254

تمام عمر خود را در حصار بی کسی بودی
تو تنها ساکنِ شهر و دیار بی کسی بودی

نمی بینی به دور خود به جز دیوارها یاری
همیشه در دلِ هُرمِ شرارِ بی کسی بودی

چو کعبه بودی و هرگز کسی دورت نچرخیده
چو خورشیدی که تنها در مدار بی کسی بودی

تمام غربت آل محمد را تصور کن
از این غربت بسوزم که بهار بی کسی بودی

همان مرگ است در کامت سبوی زندگی اقا
میان این دو عمری هم جوار بی کسی بودی

حَسن هستی و غربت با حسن ها از ازل مانوس
میان غربت آن ها عیار بی کسی بودی

هزاران زخم کهنه بر جگر داری چه بنویسم
تمام عمر خود را در حصار بی کسی بودی

سجاد احمدیان

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی