دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

تربیت را تو به دامان پیمبر دیدی

شعر مداحی روضه حضرت ام کلثوم (س) - تربیت را تو به دامان پیمبر دیدی

تربیت را تو به دامان پیمبر دیدی
عفت وپاکی زهرای مطهر دیدی

زینب دوم بیت علی وفاطمه ای
که غم فاطمه و غصه ی حیدر دیدی

پیش چشمان تو آتش به در خانه زدند
چه بگویم که چها در پس آن در دیدی

مات و مبهوت در آن کوچه نظر میکردی
طفل بودی که کتک خوردن مادر دیدی

ام کلثوم!دعا کن که نبیند چشمی
صحنه هایی که تو با چشم ز خون تر دیدی

نه فقط شاهد غارت شدن پیرهنی
که تو در کرب و بلا غارت معجر دیدی

آسمان تیره شد آندم که به پشت خیمه
دست یک مشت حرامی سر اصغر دیدی

ام کلثوم!به شائق بگو از سوز جگر
که در آن دشت چها با دل مضطر دیدی

محمود اسدی شائق

160
شعر بعدی