دانلود برنامه بحارالاشعار

تا نگاهم به آب می افتد

شعر مداحی روضه حضرت علی اصغر (ع) - تا نگاهم به آب می افتد - شعر مداحی محرم 1401

تا نگاهم به آب می افتد
یاد طفل رباب می افتد

مثل ابر بهار میبارد
تا به یاد طناب می افتد

تا سری روی نیزه میبینم
به دلم اضطراب می افتد

ناگهان از مسیر چشمانم
دانه دانه ثواب می افتد

به کدامین گناه این سر پاک
از تنی مستجاب می افتد

ای خدایا ندیده باشد که
حرمش را حجاب می افتد

در دلم یاد این مصیبت ها
غصه ای بی حساب می افتد

جگرم تیر میکشد وقتی
یاد چوب و شراب می افتد

محمد حبیب زاده

512
شعر بعدی