دانلود برنامه بحارالاشعار

تا نگاهش به مزار گل زهرا افتاد

شعر مداحی روضه اربعین حسینی (ع) - تا نگاهش به مزار گل زهرا افتاد

تا نگاهش به مزار گل زهرا افتاد
به روی تربت او زینب کبری افتاد

زیر لب زمزمه می کرد برادر برخیز
زیر بار غم تو خواهرت از پا افتاد

غم به تصویر کشیده است به پیش چشمم
اتفاقی که برای دلم این جا افتاد

گر که فریاد دلم سوخته بر می خیزد
پاره های جگرم بر روی صحرا افتاد

کو علی اکبر و کو قاسم و کو اصغر من
زین همه داغ به دل شورش وغوغا افتاد

همه فریاد زنان رو به مزارش کردند
تا نگاه همه بر تربت سقا افتاد

یاد لب های تو و اصغر خود افتاده است
گر رباب تو ز پا بر لب دریا افتاد

همه گل های تو جمع اند به گردت اما
دختر تو به کنار سرت از پا افتاد

انقلاب دگری گشت به پا در کوفه
خطبه ام شعله شد و بر دل اعدا افتاد

مرگ خود را زخداوند طلب می کردم
سوی سرنیزه نگاهم به سرت تا افتاد

هر زمانی که فتاد از اثر سنگ سرت
دخترت گریه کنان گفت که بابا افتاد

وای من چوب به روی لب تو کوبیدند
درد این داغ مرا برهمه اعضا افتاد

یاس های چمنت گرکه کبودند ببخش
تازیانه به تن خسته ی گل ها افتاد

همره قافله ی عشق «وفایی» به خدا
اربعین شوق زیارت به دل ما افتاد

حاج سید هاشم وفایی

240
شعر بعدی