دانلود برنامه بحارالاشعار

تا عشق آمد هرچه قانون بود باطل شد

شعر مداحی میلاد امام حسین (ع) - تا عشق آمد هرچه قانون بود باطل شد

تا عشق آمد هرچه قانون بود باطل شد
انگار دين تازه اى در شهر نازل شد

من مطمئن هستم بهشتى مى شوم آخر
وقتى كه چشمان تو توضيح المسائل شد

آنقدر دل بردى كه عكس كربلاى تو
يک قاب زيبا روى ديوار منازل شد

از ما به تو هر چه رسيده درد سر بود و
از تو به ما هرچه رسيده خير حاصل شد

با اشک هايم ديده ها را خوب مى شویم
شايد لياقت يافت و با تو مقابل شد

اين راه سرخ كربلا را مى شود طى كرد
شرطِ نخست اين است بايد باتو يک دل شد

هرگز جهنم را نمى بيند هر آن کس که
يک مرتبه در جنّت شش گوشه داخل شد

روز جزا تاجى به سر دارد چه شاهانه
هر كس در اين دنيا درِ اين خانه سائل شد

ميلاد خانى

80
شعر بعدی