دانلود برنامه بحارالاشعار

تازه میفهمم الف ‌چون‌ دال ‌میریزد ‌چرا

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - تازه میفهمم الف ‌چون‌ دال ‌میریزد ‌چرا

تازه می‌فهمم الف ‌چون‌ دال ‌می‌ریزد ‌چرا
از دل این بیت ها جنجال می ریزد چرا

روزگار فتنه جو٬ مشتِ بلا و درد را
بیشتر بر دامن اطفال می ریزد چرا

غالبا گودال در خود آب می گیرد ولی
تشنگی‌ دارد در این گودال‌ می‌ریزد چرا

آه از این‌ مهمان‌ نوازی‌های ‌دخترهای ‌شام
سنگ دارد وقت استقبال می ریزد چرا

بخت‌دنیا مثل‌عمر من اگر کوتاه نیست
برگ آه از شاخه اقبال می ریزد چرا

بر نی و در بین تشت و بر سر زانوی من
خون لب های‌تو در هر حال می ریزد چرا

زود می بینم که می پرسنداطفال حرم
عمه جان اشک زن غسال می ریزد چرا

سید ابوالفضل مبارز

436
شعر بعدی