دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

تاتخته در بر سر و روی مادر افتاد

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - تاتخته در بر سر و روی مادر افتاد - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

تاتخته ی در بر سر وروی مادر افتاد
باضرب لگد محسن ا و .لای در افتاد
درکوچه چو برمادر ما صد نظر افتاد...
ناگه به درخانه ز خرمن شرر افتاد

این قوم يهودي که چنین اربده دارد...
آنقدرلگد زدبه دره خانه در افتاد

مسمار درخانه شکست سینه وپهلو...
باین شیشه ی بارش چقدربي خبرافتاد

میخواست که چادربکشدازسره زهرا
دربین چهل مردچنین درخطر افتاد

شدمحسن شش ماهه دگرکشته پی در
مادر پی در بود زدرد کمر افتاد
.
(مجنون)بنگر.ضربت پا خورد به پهلو
زهراوسط کوچه به چشمان تر افتاد


شاعر..آرمین غلامی

402
شعر بعدی