دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

بی تو ای زندگی ام زندگی ام شد دشوار

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - بی تو ای زندگی ام زندگی ام شد دشوار - اشعار مداحی دهه فاطمیه

(بعد از شهادت)

بی تو ای زندگی ام،زندگی ام شد دشوار
بعد تو غصه و غمهای علی شد بسیار

با وجود تو علی داشت حمایتگرو،حال
خیز و بنگر که علی بعد تو گشته بی یار

از سر قبر تو آیم چو به خانه بینم
هست از دوری تو زینب مضطر،بیدار

رفتی و یاد تو هرگز نرود از خاطر
یاد آن روز که در خانه تو بودی بیمار

یاد آن روز که در خانه تماشا کردم
وقت ره رفتن تو،دست تو را بر دیوار

دو قدم رفتی و با سر به زمین می خوردی
بگمانم که از آن ضربه دو چشمت شد تار

کاش بودی و ز من روی نهان می کردی
ولی از پیش من زار،نمی رفتی زار

محمود اسدی شائق

101
شعر بعدی