دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

بین گودال اسیر بودی وبس

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - بین گودال اسیر بودی وبس - متن مداحی شب عاشورا ، مداحی ویژه روز عاشورا ، متن مداحی محرم ، شعر مصیبت قتلگاه

بین گودال اسیر بودی وبس
به زیرچکمه گیر بودی وبس…..
ازچه گودال تنگ و باریک است
روز توهمچو شب چه تاریک است
بدی سنگ ونیزه در این است
هر طرف میشود رهت را بست
تا تنت در میان خون افتاد
روی گودال خواهرت جان داد
بر تنت نیزه ها فرود آمد
بین گودال پیکرت افتاد
دیده ام یک طرف سرت افتاد
از روی ذوالجناح افتادی
به زیر سنگ ونیزه جان دادی
بدن تو نشست درگودل
استخوانت شکست درگودال
شمرملعون چنین خوشحال است
پیکرت ازچه رو بی حال است
ای برادر سپاه بی نفری
لشگرمن چراتوبی سپری
زخم شمشیر بر پرت زده اند
این همه سنگ بر سرت زده اند
ای برادر گناه تو عشق است
بهترین اشتباه تو عشق است
بی حیاها کمی حیا بد نیست
شمرملعون کمی وفا بد نیست
باسر سنگ شکست گونه ی تو
غصه خوردی شکست روزه ی تو
ازخیام تو بوی دود آمد
مردم کوفه وای بی عارند
همچو اینان مدینه بسیارند
یاد دارم مدینه آتش بود
دور بیت الحزینه آتش بود
یاد داری مدینه دراتش
قصه ی داغ سینه درآتش
همه ی خوشیم مادر بود
فاطمه دختر پیمبر بود ؟
بین کوچه صداش میلرزید
حسنم تا که کوچه را میدید ؟
دل زینب هنوز غمگین است
فکر پرتاب دست سنگین است
ای برادر نگات پژمرده
رفتی وخواهرت زمین خورده
من که کوچه نشین غم بودم
بس که نقش زمین غم بودم
ای گل من زمان چیدن بود
بین نامحرمان چقد زن بود
دل به راه حسین باید داد
ازغم شام وکوفیان فریاد

/آرمین غلامی (مجنون کرمانشاهی)

263
شعر بعدی