دانلود برنامه بحارالاشعار

بین در پاره گریبان شده ای ای بانو

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - بین در پاره گریبان شده ای ای بانو - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

بین درپاره گریبان شده ای ای بانو
چقدر بی سرو سامان شده ای ای بانو
پشت در بود که خوردی لگد از ملعونی
برزمین افتان وخیزان شده ای ای بانو
از در خانه ی بی عاطفه خوردی لگدی
وسط کوچه چه بی جان شده ای ای بانو

خوانده صد آیه و قرآن و دعا زینب تو
پایمال دشمن ازجان.شده ای ای بانو

شرم دارم که بگویم تنت آتش بگرفت
وسط شعله غزلخوان شده ای ای بانو
درحفاظت زعلی .محسنت ازباربرفت
بهرحیدرتو نگهبان شده ای ای بانو
هیچ جای خانه ات دیگر نداردامنیت
اینچنین است که حیران شده ای ای بانو

(مجنون کرمانشاهی)

272
شعر بعدی