دانلود برنامه بحارالاشعار

بیقراره دلم بیقرار بقیع

شعر مداحی شور تخریب قبرستان بقیع - بیقراره دلم بیقرار بقیع

بیقراره دلم/بیقراربقیع
بیقراره دلم که حرم نداره بقیع
......

گریه می کنم از/غصه های بقیع
سینه می زنم برای روضه های بقیع

به گوشم میرسه/ ناله های بقیع
میزارم سرم رو رو پنجره‌های بقیع

می خونه که سینه هاسوخته‌شد واویلا
جگر فاطمه افروخته شد واویلا
تن و تابوت بهم دوخته شدواویلا/واویلا
.....

داغداره دلم / داغدارِ بقیع
بانویی هنوز نشسته درکناربقیع

تاسحر می شینم/ درجواربقیع
براام بنین بزم روضه داره بقیع

روضه خوانی میکنه ام بنین واویلا
روضه‌ی سر و عمودآهنین واویلا
پسرم باصورت‌افتاده زمین واویلا/واویلا

.....

ازسقیفه هنوز/سوگواره بقیع
انگاراز یه غصه خیلی بیقراره بقیع

شبا تا به سحر / روضه داره بقیع
روضه های پشت در رو می شماره بقیع

سیلی وصورت ناموس خدا واویلا
لگدِ حرامی و مادرِ ما واویلا
ضربِ‌مسمارچه کرده‌ای‌خداواویلا/واویلا

......

میزنم به سرم/ باخیال بقیع
می سوزه دلم به یاداوجلال بقیع

گریه می کنه این.../همه سالِ بقیع
روضه ی مادرِ از زبان‌ِ حال بقیع

سیلی زدچشم ترم دردگرفت واویلا
در که افتاد سرم درد گرفت واویلا
یه جوری زدکمرم دردگرفت‌واویلا/واویلا

......

بانویی که هنوز/ناله داره بقیع
باقدِ خمیده اومده کنارِ بقیع


بانویی که هنوز/درد داره بقیع
دردای دلشو میگه با دیارِ بقیع

به لب حرامی لبخند اومد واویلا
صدای ناله‌ی فرزند اومد واویلا
نفس محسن من بند اومد واویلا/واویلا


محمدعلی قاسمی


71
شعر بعدی