دانلود برنامه بحارالاشعار

بیا دیدنم کنج زندان بیا ای غریب خراسان

شعر مداحی زمینه امام کاظم (ع) - بیا دیدنم کنج زندان بیا ای غریب خراسان

بیا دیدنم کنج زندان
بیا ای غریب خراسان
بیا ای مرا نورچشمان
کجایی رضا جان
ای نورچشمم نمانده به چشمم ضیایی
برلب بجز دیدن تو ندارم دعایی
ای کاش دمی دیدن من به زندان بیایی
رضا جان کجایی کجایی
جانم رضا جان رضا جان رضا جان
****
ندارم توانی من امشب
اگر جانم آمد روی لب
بمیرم برا عمه زینب
وای از نعل مرکب
عمه می‌دید از بلندی که پیکر زمین خورد
عمه می‌دید از رو تل، یاس پرپر زمین خورد
عمه می دید توی گودال که مادر زمین خورد
با صورت برادر زمین خورد
مظلوم حسین جان حسین جان حسین جان
****
محمود اسدی شائق


103
شعر بعدی