دانلود برنامه بحارالاشعار

بیا خورشید ماه هاشمی تو نظر خورده

شعر مداحی روضه حضرت عباس (ع) - بیا خورشید ماه هاشمی تو نظر خورده - شعر مداحی ویژه تاسوعا ، متن مداحی شب تاسوعا ، شعر مداحی محرم 1401

بیا خورشید ، ماه هاشمی تو نظر خورده
عمود آهنین بر روی فرق این قمرخورده

به دیدارم که می آیی به پیش چشم خونبارت
«توسروی راتجسم کن که ازهر سو تبر خورده»

چه خاری سد راه من شده بر دیدن رویت
همین تیری که از ره آمده بر چشم تر خورده

چودستم اوفتاد از تن نیامد کار از دندان
به جای مشک آب ،این تیر بر روی جگرخورده

دو پهلوی شکسته نقش بسته در نگاه من
یکی از تو شکسته و یکی ضربه ز در خورده

چنین پیداست از بانگ حرامی های درمیدان
برای حمله سوی خیمه ها زنگ خطر خورده

«وفایی»قدروشوکت بیشتر دارد صف محشر
ازاین خوان مصیبت هرکسی غم بیشتر خورده


سید هاشم وفایی

314
شعر بعدی