دانلود برنامه بحارالاشعار

به هر زبانی سخن کربلاست

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - به هر زبانی سخن کربلاست - متن مداحی فراق کربلا

به هر زبانی سخن کربلاست
صحبت درد ومحن کربلاست

عطربهشتی که رسد برمشام
رایحه ای ازختن کربلاست

پا ی پیاده رفتن عاشقان
همایش انجمن کربلاست

نورتو درسپهر ایثاروعشق
صاعقه ی شب شکن کربلاست

اکبرتو لاله ی گلزار حُسن
قاسم توخود حَسن کربلاست

وجود عباس تو یادآور
علقمه بیت الحزن کربلاست

اصغرتو زضرب تیر ستم
غنچه ی خونین دهن کربلاست

خواهرتو نایبة الحیدر است
زینب تو شیر زن کربلاست

پرچم سرخ حرمت جلوه ی
سینه خونین بدن کربلاست

داغ دل فاطمه تا روز حشر
تازه ز زخم کهن کربلاست

به دست مهدی شما درظهور
پیرهن بی کفن کربلاست

شکرخدا «وفایی» از جمله ی
گریه کنان چمن کربلاست

حاج سید هاشم وفایی

107
شعر بعدی