دانلود برنامه بحارالاشعار

به قامت تو برازنده بود جامه‌ وحی

شعر مداحی مدح عید مبعث - به قامت تو برازنده بود جامه‌ وحی

به قامت تو برازنده بود جامه‌ی وحی
اگر به دست تو تنها رسید نامه‌ی وحی

مسیر خطبه‌ی حق است حرف تو که خدا
گذاشته‌ست به روی سرت عمامه‌ی وحی

خدا نخواست که کتّاب وحی بنویسند
به غیر نام تو را در شناسنامه‌ی وحی

بهشتیان زمین‌اند دوست‌دارانت
که یاوران تو بودند در اقامه‌ی وحی

رکود، رونق بازار شاعران می‌شد
سروده بودی اگر یک‌نفس چکامه‌ی وحی

صبا براق شده تا به عرش حق ببرد
شمیم عطر تو را در هوای شامه‌ی وحی

سند شده‌ست به عنوان؛ "میم‌حا‌میم‌دال"
از ابتدای ازل مهر کارنامه‌ی وحی

به حکم آینه‌ی آیه‌ی "اُولِی الأَمر" است
که تا امام زمان می‌رسد ادامه‌ی وحی

مجتبی خرسندی

41
شعر بعدی