دانلود برنامه بحارالاشعار

به سینه ماتم امام باقر است

شعر مداحی زمینه امام باقر (ع) - به سینه ماتم امام باقر است

به سینه ماتم امام باقر است
مدینه در غم امام باقر است

دوباره شهر یثرب کربلا شد
در آنجا فاطمه صاحب عزا شد

اماما وا اماما وا اماما

بند۲

بنالید از جگر برای غربتش
که امشب زائری ندارد تربتش

اگرچه تربتش را سایبان نیست
چو قبر مادرش از ما نهان نیست

اماما وا اماما وا اماما

بند۳

ز طفلی گشته بود دلش غرق محن
به چشمش دیده بود حسین را بی کفن

تماشا کرده با اشک دودیده
که بوسد عمه رگهای بریده

اماما وا اماما وا اماما

بند۴

همه عمرش گذشت به اشک و سوز و آه
نرفت از خاطرش حسین و قتلگاه

که تشنه زیر خنجر ناله ها زد
به پیش چشم زینب دست و پا زد

عبدالحسین


435
شعر بعدی