دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

به زیر سایه اش بیشک قیامت میشود برپا

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب مدح - به زیر سایه اش بیشک قیامت میشود برپا

مدح حضرت زهرا (س) 320

به زیر سایه اش بیشک قیامت میشود برپا
شفاعت در یدش باشد به صبح محشر کبری

نبوت را خدا با او ، ولایت را خدا با او
امامت را خدا با او ، شناسانده به انسان ها

غمش اصل اصول ما ، دمش سحر رسول ما
مقام ماورایش را ، نمی فهمد عقول ما

ز خاک چادرش گیرد تیمم مریم از رغبت
شرافت داده این تربت به چشم هاجر و حوا

شب گیسوی او قدر و نَمِ چشمان او باران
شکوه صورتش شمس و کرامتهای او دریا

شده تقدیر تسلیمش قضا هم حلقه بر گوشش
قدیمی تر از او هرگز نزاید مادر دنیا

زمین زهرا ، زمان زهرا ، ازل زهرا ، ابد زهرا
شرف بخشیده بر کعبه صفا زهرا منا زهرا

شمیم تربتش پیچد همه شب در دل گیتی
و عطر یاس او هر شب کند احیا دل ما را

جهان مثل صدف باشد و زهرا گوهر آن است
و روزی گوهر خالق در این دنیا شود پیدا

به روی سنگ قبر ما کنید این جمله را مکتوم
که هر کس بر کسی نازد ، و ما نازیم بر زهرا

سجاد احمدیان

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی